Commissies

Diverse commissies binnen de club zorgen ervoor dat allerlei zaken die nodig zijn om een vereniging optimaal te laten functioneren, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hieronder is kort weergegeven welke commissies momenteel bestaan, waar ze zich mee bezighouden en wie er zitting in hebben.

Technische Commissie Senioren (TCS) en Technische Commissie Jeugd (TCJ)
Deze commissies zijn verantwoordelijk voor het technische beleid van de competitiespelende teams: de TCS voor de senioren (dames/heren), en de TCJ voor de jeugd (jongens/meisjes) en mini's.Verder zorgt men voor het indelen van de teams en trainingsgroepen, het selecteren van een passende trainer en probeert men bij elk competitiespelend team een passende coach te vinden. Indien dit gewenst wordt geacht, wordt vanuit deze commissie ook geprobeerd randzaken te regelen met betrekking tot het spelen van oefenwedstrijden. Gedurende het seizoen worden (indien het wedstrijdschema en andere verplichtingen dit niet onmogelijk maken) regelmatig wedstrijden geobserveerd en wordt geregeld overleg met aanvoerders en coaches gevoerd. Verder wordt in samenwerking met jeugdtrainers- en coaches jaarlijks een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de jeugd.
 
Recreantencommissie
Deze commissie draagt voornamelijk zorg voor het organiseren van activiteiten voor de recreanten. Te denken valt aan de vrijdagavondtoernooien en het overleg met de trainer van de recreanten.
 
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie controleert eenmaal per jaar, voorafgaand aan de ALV, de boeken van Liusna om te controleren of het verenigingsgeld goed wordt beheerd. Als er bij de controle geen onrechtmatigheden zijn gevonden zal de kascontrolecommissie de ALV adviseren de penningmeester / het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiƫle beleid in het achterliggende verenigingsjaar.
 
Commissie van beroep
De ALV benoemt jaarlijks een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. Deze commissie, bestaande uit drie leden, is onafhankelijk van het bestuur. Wanneer een lid ontevreden is of het oneens is met een besluit van het bestuur kan hij of zij de commissie van beroep inschakelen.
 
Kledingcommissie
Met ingang van het seizoen 2016/2017 wordt de wedstrijdkleding door Liusna aangeschaft en huren de leden dit voor een bedrag per jaar. De kledingcommissie beheert deze kleding. Deze commissie is ook het aanspreekpunt voor binnen en buiten de vereniging omtrent alles wat met de kleding te maken heeft. Hierbij valt te denken aan schade aan kleding, een jeugdlid dat uit de kleding groeit en de eventuele aanschaf van nieuwe kleding voor b.v. nieuwe leden. De kledingcommissie zal alle kleding eens per jaar controleren en waar nodig is actie ondernemen.
 
Vertrouwenscontactpersoon
De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Lees hier meer over de verantwoordelijkheden van een vertrouwenscontactpersoon.

Voor Liusna is de vertrouwenscontactpersoon:

Marco van Klink

06-10770496

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees hier de introductie van Marco!

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de commissies in beheer bij onderstaande personen.

Technische commissie senioren: Nienke Heskes, Jose Schenk, Lenneke Janssen, Jos Botman
Technische commissie jeugd: Masoud Morovatmanesh
Kledingcommissie: Sandra Morovathmanesh
Vertrouwenspersoon: Marco van Klink
Recreantencommissie: Luc Brocken, Lidwien van Eijk
Kascontrolecommissie: Jos Botman, Irene Buurman
Commissie van beroep: Luc Brocken, Jos Botman
Cliniccommissie: Nancy van Loon, Melina Broekhuizen, Jolien Marijt, Cindy Pennings

Sponsors

 

VC Liusna wordt gesponsord door:

Spandoek klein ETIB Jack van der Meij vof page 001

alkanaany logo wereldbol22 1

Logo Van der Leeden

LJ sport

logo Dune Pebbler

logo van Dongen

Logo travel tours

sponsorkliks nl blue horizontal1