kledingplan

Kledingplan Volleybalclub Liusna                                                

De kleding voor de competitie spelende leden wordt aangeschaft door de club via L.J. Sport. De kleding blijft eigendom van Volleybalclub Liusna.

Onder kleding wordt verstaan een broek en een shirt, m.u.v. de mini’s waar alleen shirts voor zullen worden aangeschaft.

Alle competitie spelende leden betalen per jaar een bedrag voor het gebruik van de kleding. De kleding zal minimaal drie jaar meegaan. Het te betalen bedrag zal op het moment dat er een nieuw tenue wordt aangeschaft opnieuw worden bekeken.

Elk competitie spelend lid is automatisch deelnemer aan dit kledingplan.

Bij tussentijds vertrek volgt geen restitutie, bij tussentijds lid worden zal de betaling naar rato worden berekend.

De kleding mag alleen worden gedragen tijdens wedstrijden, dus niet bij trainingen en buiten de vereniging. Uitzondering hierop zijn speciale gelegenheden zoals tijdens promotie activiteiten van en voor de club.

Bij ontvangst van de kleding moet hiervoor door de ontvanger getekend worden.

De kleding dient binnenste buiten gewassen te worden i.v.m. de opdruk.

Er mag niets op de kleding worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de club.

Schade ontstaan aan het tenue dient direct aan de kledingcommissie/commissaris te worden gemeld. Bij schade ontstaan tijdens een wedstrijd is de speler niet aansprakelijk, daar buiten bepalen de kledingcommissie/commissaris en het bestuur dit.

Aan het eind van het seizoen dienen de tenues gewassen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie/commissaris.

In geval van manco en/of schade niet beschreven in dit kledingplan, beslist de kledingcommissie/commissaris  en/of het bestuur over de te volgen gang van zaken.

15 juni 2016

 

Sponsors

 

VC Liusna wordt gesponsord door:

Spandoek klein ETIB Jack van der Meij vof page 001

alkanaany logo wereldbol22 1

Logo Van der Leeden

LJ sport

logo Dune Pebbler

logo van Dongen

Logo travel tours

sponsorkliks nl blue horizontal1